Systemet har 5 måter å strukturere omgivelsene på. 
 
Fysisk struktur 
Fast plass i garderobe, ved måltid, i gruppetimer etc., foruten faste rom til de ulike aktivitetene.
Dagplan 
Ulike måter å visualisere aktiviteter/det som skal skje i løpet av dagen. Dette kan være gjenstander/konkreter, foto, symboler, ordbilder, eller en kombinasjon av disse.
Arbeidsplan 
Inneholder symboler som viser hva eleven skal jobbe med i en økt, med tydelig start og slutt. Arbeidsoppgavene er plassert i kurver merket med tilsvarende symboler. Disse skal matches. Symbolene kan også etter hvert brukes som en del av innlæringen av fagrelatert kunnskap. F.eks hus - house
Visuell struktur 
Bilder, symboler, fargekoder som skaper oversikt. Unngå forstyrrende elementer som plakater, leker etc som gjør at eleven mister fokus.
Rutiner 
Timeplan med oversikt over aktiviteter, personale og sted.