Virkeområde

Frisørvirksomhet: Gjelder all behandling og pleie av hår, også barbering.
Hudpleie: Gjelder håndpleie, fotpleie og alle metoder for hårfjerning, og massasje som aromaterapi og soneterapi mm.
Tatoveringsvirksomhet: Omfatter aktivitet der spiss gjenstand brukes til å risse eller stikke i hud for å tilføre farge i hudens dypere lag. Favner all tatoveringsvirksomhet, uansett teknikk.
Hulltaking: Omfatter gjennomhulling av hud eller slimhinner for å sette inn ringer eller stifter (piercing).

Virksomhetsleders/ eiers ansvar

Forskrift om miljørettet helsevern

Som ansvarlig for en virksomhet skal du planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte, slik at den ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

  • Lokaler og utstyr i tatoverings- og hulltakingsvirksomhet skal godkjennes av kommunen før bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger. Også frisører og/eller hudpleie virksomheter som utfører såkalt enkel hulltaking/hull i ørene vil regnes som hulltakingsvirksomhet og må godkjennes.
  • Frisør- og hudpleievirksomheter har meldeplikt til kommunen før lokalet tas i bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger.
  • Forskriften stiller krav til hvordan lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt.
  • Rengjøring, desinfeksjon/ sterilisering og oppbevaring av utstyr skal skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.
  • Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem og føre internkontroll for å sikre at bestemmelsene i forskriften overholdes. Kravet til interkontroll innebærer at de hygieniske rutinene skal være skriftlig dokumentert og at alle de ansatte kjenner regelverket. 
  • Den som foretar behandlingen plikter å gi informasjon til tjenestemottaker om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og liknende.

Kommunens ansvar

Miljørettet helsevern behandler meldinger fra virksomheter og fører tilsyn med at forskriftene etterleves. Miljørettet helsevern kan også kontaktes for råd og veiledning.

Opplysningsplikt

Den som foretar behandlingen plikter å gi informasjon til tjenestemottaker om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og liknende.

Kontakt Miljørettet helsevern

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Miljørettet helsevern

Aktuell informasjon