SFO Tårnåsen

Velkommen til SFO - skolefritidsordningen for 1.-4. trinn på Tårnåsen skole! Vi arrangerer en rekke aktiviteter for barna. Blant annet forming, lek i gymsal, matlaging, skogdager, musikk, data og mye annet.

Kontaktinformasjon SFO

SFO-leder

Astri Mamen

Tlf.:  66 81 25 02

Baser

Base 1 (1. trinn) - Tlf. 66 81 25 41

Baseleder Sidsel Lien

Base 2 (2. trinn) - Tlf. 66 81 25 42

Baseleder Eva Aaeng

Base 3 (3. trinn) - Tlf. 66 81 25 43

Baseleder Inger Øfstaas

Base4 (4. trinn) - Tlf. 66 81 25 44 

Baseleder Lena Karusbakken

Åpningstider:

Morgenåpning: Fra kl 07.30 og frem til undervisningsstart.

Ettermiddag: Fra undervisningsslutt og frem til 17.00.

 

Det kan sendes e-post direkte til basene. Disse skal kun inneholde opplysninger om når barnet skal gå hjem, blir hentet av andre eller liknende. E-poster leses cirka klokken 12.00.

 

Plandager og fridager

Skolefritidsordningen har 5 plandager hvor vi har stengt. Dette gjelder for alle elever, både de som har 10 og 11 måneders tilbud.

Se skoletidsplanen for detaljer.

 

Påmelding, endring og oppsigelse

Alle endringer i forhold til plass i skolefritidsordningen må registreres via hovedsiden for SFO her