Skolemelk

Tårnåsen skole har en frivillig skolemelk-ordning der du selv må bestille via www.skolemelk.no. Dato for første levering fremkommer ved bestilling.

Skolemelk

 

Tårnåsen skole tilbyr tre sorter melk skoleåret 2017/2018

  • TineMelk Lett
  • TineMelk Lett Laktosefri
  • TineMelk Ekstra Lett

Se mer informasjon og foreta bestilling på www.skolemelk.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Astri Mamen.