Skolehelsetjenesten

Vi som jobber her:

Helsesøster Katrine Mengkrogen Bjerke  Tilstede mandag, tirsdag og torsdag 0900-1500
Lege Mobashir Aziz Tilstede etter avtale
Spesialsykepleier Åshild Basso Tilstede torsdag 0900-1400
Fysioterapeut Anders Nærby Tilstede onsdag 0900-1130
Psykolog Nina Stenvik Granly Tilstede etter avtale med helsesøster

Kontakt oss

Skolehelsetjenesten på Tårnåsen skole

Telefon: 66 81 25 27 / 26

Skolehelsetjenestens oppgaver og rolle

Formålet med skolehelsetjenesten er å bidra til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge.   

Forskriften har tre ledd som sier hva skolehelsetjenesten skal ivareta.

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdom og skade

Tjenesten skal være et lavterskeltilbud.

HOVEDARBEIDSOMRÅDER:

Helseundersøkelse:

  • Rutinemessig og målrettet

Helseopplysning:

  • Individuelt og i grupper

Vaksinasjoner:

  • Informasjon og tilbud i henhold til  anbefalte program. Det er vaksinering av 6. og 7.trinn

Øvrig informasjon om helsetilbud for elever i Oppegård kommune kan du lese mer om her.