Samværs- og trivselsrutiner

Vi har som mål at skolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Alle elever, ansatte og foreldre arbeider for at alle skal ha det trygt og hyggelig på skolen og på skoleveien.

Samværs- og trivselsrutinene beskriver forhold spesielt for Tårnåsen skole. Rutinene bygger på Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppegård kommune, som gjelder uavkortet. Rutinene gjelder i skolens åpningstid kl. 07.30 - 17.00 og på arrangementer i skolens regi.