FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU på Tårnåsen skole jobber for et godt samarbeid mellom skole og hjem slik at barna våre får et godt og trygt læringsmiljø.

FAU består av representanter fra hver klasse og et styre bestående av seks personer. FAU-representanten skal blant annet møte på fem FAU-møter i året, samt på planleggingsmøter i forkant av foreldremøter. FAU-representanten velges for 1 år av gangen, mens styremedlemmene velges for 2 år av gangen for å sikre kontinuitet.

FAU's hovedaktiviteter er nærmere beskrevet under årsaktivitenene.

Har du sprøsmål vedrørende FAU, kontakt FAU-leder.

Les mer om FAU-representantenes oppgaver og ansvar i Plan for samarbeid hjem - skole.

Representanter for skoleåret 2017/2018

 

Styret Verv Navn
            Leder/SU-representant Kjersti Thorstad                                                 
  Nestleder Karen-Marie Fjeld Narvesen     
  OKFU-representant Bård Kregnes
  Kasserer Martin Kraut
  Sekretær Ina Lindahl
  Koordinator Hanne Ramberg

 

Gruppe FAU-representant Vararepresentant
1A Anastasia Rolsdorph Nita Steinung Dahl                           
1B Birgitte Istad Margrete Roos Nilsen
1C Majken Heggelund Erlend Bjorstad
2A Elin Loftesnes-Aas Jon Erling Fonnebu
2B Stine S. Jensen Marit Hildebrandt
2C Maiken Brovold Nina Wethe Rognlien
3A Alf Rune Ellingsen Kristin Staxrud Gulbrandsen
3B Linda Jarål Mette Erdal
3C Camilla Østby Munkelien Jon Lindahl
3D Katrine Amarloui Kathrine L. Moe
4A Jennie Gunilla Østli Christian Kofoed Steen
4B    
4C Morten Eikrem  
4D Hanne Ramberg Nils Johansen
5A Nina Suzannah Macaulay Erik Brommeland
5B Silje Merete Furuly Torunn Omland Granlund
5C Anne Nøttestad Cathrine Hoff
6A Line Vik  
6B Thomas Scheen  
6C Peter Lindqvist Henriette Tveit
7A Anders Juel Morten Frøseth
7B Barbro Tveite Inger Bødtker Brandstrup
7C Eivind Halvorsen Trude Lien Clausen

 

Årsaktiviteter

Oversikt over trinnoppgaver i løpet av skoleåret finner dere her.