Elevrådet

Elevrådet består av 9 elever fra 5. - 7.-klasse, og representantene er valgt av klassene.

Elevrådet arrangerer blant annet fotballturnering, kantine, Unicef-runden og liknende, altså noe som elevene liker.

Fra hver skole deltar tre elevrepresentanter valgt fra elevrådet i Barn og unges kommunestyre (BUK). Der blir det diskutert/bestemt saker som har med unge i kommunen å gjøre. BUK har møter 2 ganger i året, og ledes av ordføreren. I tillegg sitter leder og nestleder i skolens Samarbeidsutvalg (SU).

Det å være med i elevrådet er interessant og lærerikt, og man får være med å gjøre mye spennende for å forbedre skolen slik at den er et best mulig sted for alle.

Kontaktlærer for elevrådet er undervisningsinspektør Cathrine von Porat.

 

Elevrådet skoleåret 2016/2017

Gruppe Representant (verv) Vara
5A Aida Nanna                                
5B Julie Leah Sofie
5C Elsa Olav
6A Kaia Michelle
6B Pernille Markus
6C Tobine Mina
7A Kaja (Leder) Benedikte
7B Selma (BUK-representant) Bernhard
7C Selma (Nestleder) Katrine