Om Tårnåsen skole

Vi kaller Tårnåsen ”Skolen i skogen” på grunn av flott beliggenhet i skogkanten, og fordi vi har uteskole som er en del av den pedagogiske virksomheten.

Skolen ble bygget i 1973. I mars 2010 brant undervisningsdelen av skolen ned til grunnen. Den nye skolen sto ferdig to år senere, og elevene flyttet inn i nye, flotte lokaler i februar 2012. Vi er en Zero-skole, med stasjonsundervisning som en viktig del av vår pedagogikk. Kommunens og skolens satsingsområde er for tiden vurdering for læring.

Tårnåsen skole

Skolens visjon: 

Skolen i skogen
Inspirerende miljø for læring
Grobunn for personlig vekst og utvikling

Tårnåsen skole er bygget for å huse 700 elever. Hvert trinn har et dobbeltklasserom med skyvedør, og ett eller to vanlige klasserom. Ved hver av klassetrinnsavdelingene er det flere grupperom. SFO har store gode lokaler i både første og andre etasje. Kantina ligger i første etasje innenfor en stor vestibyle. I tillegg har skolen kunst og håndverksavdeling med tekstil-, sløyd- og keramikkrom, bibliotek med datarom, naturfagrom og rom for mat og helse. Alle disse spesialrommene befinner seg i første etasje.

Trinnene på skolen er av ulik størrelse; trinnene har fra to til fire parallellklasser. Elevene organiseres i klasser, og lærerne arbeider i team på de ulike klassetrinnene.

Skolen har ca. 500 elever, og omtrent halvparten av disse går i SFO. Av ansatte har vi  35 lærere, 15 SFO-ansatte, samt administrasjon og bibliotekar.

Vi ble Bonusskole i 2003 grunnet mangfold i pedagogisk nytenkning når det gjelder læringsstrategier og organisering. I dag satser skolen spesielt på lesing, stasjonsundervisning og vurdering for læring.

Skolens administrasjon og lærerarbeidsplasser er plassert i et eget administrasjonsbygg, sammen med Tårnåsen helsestasjon.

Skolens nye gymsal sto ferdig til bruk høsten 1997. I gymbygget finner vi også musikkrom m/scene. I tillegg til skolens ordinære virksomhet, drives Tårnåsen fritidsklubb i lokaler i gymbygget. Tårnåsen skolekorps har sitt lager her.

Tårnåsen skole har et uteområde som inspirerer til aktivitet. I tillegg til flere baner for ballspill, har vi en ballbinge med kunstgressdekke. For noen år siden sto ”Småkongeveien ” ferdig, en ski/trimløype som omkranser skoleområdet. Både bingen og løypa er blitt realisert gjennom et tett samarbeid med ildsjeler blant de foresatte. Etter at den nye skolen sto klar, har skolen fått utvidete lekeområder med flere lekeapparater og en sykkelløype.