Ansatte

Her er våre ansatte for skoleåret 2017/2018. Du finner administrasjonen, lærere, assistenter og SFO-ansatte her.

Skolens administrasjon

     
Nina Kristin Sæthre                                        Rektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sjøberg, Katinka Bøhmer                              Inspektør 1. - 4. trinn  
Porat, Cathrine von Inspektør 5. - 7. trinn  
Mamen, Astri SFO - leder  
Engelstad, Nina Saksbehandler  

Skolens lærere, assistenter og SFO-ansatte - skoleåret 2016/2017 (blir oppdatert for 2017/2018)

Lærere

   

 

Ali, Mustafa Velkomstklassen  
Austevoll, Anne Permisjon  
Berggrav, Anne Kontaktlærer 4A  
Bergsjø, Randi Gamst Permisjon  
Beylich, Anne-Brit Ruud Kontaktlærer 1C  
Bondevik, John Harald Kontaktlærer 7C  
Borgos, Siv Anne Faglærer  
Botilsrud, Julita Velkomstklassen  
Carlsen, Carina Yvonne Kontaktlærer 3D  
Christensen, Unni Spes.ped.-team  
Dragseth, Martin Otto Kontaktlærer 5B  
Egeland, Marita Kontaktlærer 3C  
Figenschou, Marit Kontaktlærer 3A  
Forbergskog, Ane Lind Kontaktlærer 3B  
Frogner, Gry Spes.ped.-team  
Gamre, Carina Kontaktlærer 5B  
Garathun, Hanne Kontaktlærer 4B  
Gulbrandsen, Lene Kontaktlærer 5A  
Hammerfoss, Rikke Miljøterapeut  
Haugland, Mouna Kontaktlærer 4C  
Havnes, Nina Bjordal Kontaktlærer 2B  
Heggelund, Majken Velkomstklassen  
Holen, Gunnar Sløydlærer  
Johnsen, Inger Bilden Kontaktlærer 1B  
Landehagen, Anne Kontaktlærer 7B  
Langnes, Kari Birgitte Kontaktlærer 5C  
Mathiassen, Camilla Velkomstklassen  
Moen, Elisabeth Kontaktlærer 7A  
Myhre, Kjetil Miljøterapeut  
Nicolaysen, Anne Holst Faglærer  
Nord, Bente Faglærer  
Nordlie, Eivind Andreas Idsøe Faglærer  
Nordvang, Anette Kvakkestad Kontaktlærer 2D  
Nyhus, Jane Birkeborg Faglærer  
Olsen, Jill Helene Faglærer  
O'Malley, Kristin Kontaktlærer 6C  
Poulsen, Marianne Kontaktlærer 6A  
Sverdrup, Siri Kontaktlærer 2A  
Sæther, Ragnhild Kontaktlærer 1A  
Thingelstad, Anne Kontaktlærer 6B  
Østenheden, Anne-Lisbeth Faglærer  
Aarseth, Ruth-Ellen Kontaktlærer 2C  

 

   
Skoleassistenter    
     
Buvik, Aud Aavik  
Evje, Julie Mehl  
Ghasemi, Maliheh  
Ijaz, Lukman Ahmad  
Jensen, Heidi Stang  
Pettersen, Jim Roger  
Rasmussen, Pål Andre  
Øfstaas, Inger  
Aaeng, Eva  

 

SFO

Azemi, Valbona Base 1                                                                                
Bjartveit, Randi G. Base 2  
Buvik, Aud Aavik Base 1  
Evje, Julie Mehl Base 4  
Ghasemi, Maliheh Base 2  
Haas, Annemie Kolding de Base 3  
Helgesen, Lena Base 2  
Ijaz, Lukman Ahmad Base 4  
Jensen, Heidi Stang Base 1  
Juddha, Rosemina Base 1  
Kaldahl, Bjørn Base 3  
Karusbakken, Lena                     Baseleder - base 1  
Kulasigam, Manokaran Base 1  
Lien, Sidsel Baseleder - base 3  
Nilsen, Vilde Solhaug Base 3  
Pedersen, Laila Skaug Base 2  
Pettersen, Jim Roger Base 3  
Rasmussen, Pål Andre Base 1  
Thavarasah, Sitharran Base 2  
Whist, Anette Nisbeth Base 3  
Øfstaas, Inger Baseleder - base 2  
Aaeng, Eva Baseleder - base 1