Kontaktinformasjon

Tårnåsen skole

Telefon: 66 81 25 00

Besøksadresse: Gjallarveien 25, 1413 Tårnåsen

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

E-postadresse: tarnasen.skole@oppegard.kommune.no

E-postadresser til lærere og SFO-ansatte finner du her.

Administrasjon

Funksjon Navn Telefon  
Rektor Rune Solberg 66 81 25 01  
Undervisningsinspektør 1. - 4. trinn  Katinka Bøhmer Sjøberg 66 81 25 24  
Undervisningsinspektør 5. - 7.trinn Cathrine von Porat 66 81 25 23  
SFO-leder Astri Mamen 66 81 25 02  
Saksbehandler Nina Engelstad 66 81 25 00  

Andre funksjoner

Funksjon Navn Telefon  
IKT-kontakt Moufid Abbas Al Karbawi 66 81 25 14  
Ansvarlig redaktør hjemmesiden Rektor Rune Solberg 66 81 25 01  
Web-redaktør Nina Engelstad 66 81 25 00  
Spes.ped.-koordinator Unni Christensen 66 81 25 03  
Spes.ped.-koordinator Gry Frogner 66 81 25 03  
Elevrådskontakt Cathrine von Porat 66 81 25 23  
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet Marit Figenschou    
Tillitsvalgt Fagforbundet Jim Roger Pettersen    

 

SFO

 

Base 1 1. trinn 66 81 25 41  
Base 2 2. trinn 66 81 25 42  
Base 3 3. trinn 66 81 25 43  
Base 4 4. trinn 66 81 25 44  

 

Trinnkontorer 

 

Trinn Telefon
1. trinn 66 81 25 04
2. trinn 66 81 25 05
3. trinn 66 81 25 06
4. trinn 66 81 25 07
5. trinn 66 81 25 08
6. trinn 66 81 25 09
7. trinn 66 81 25 10