Informasjonsmøter for høstens 1. klasseforeldre

Torsdag 16. mars ønsker vi velkommen til det første av våre to informasjonsmøter for foresatte til barn som skal begynne i 1. klasse til høsten.

Skolen arrangerer to informasjonsmøter for foresatte, samt én besøksettermiddag for barn og foreldre i løpet av våren. Tidspunktene er som følger:

16. mars kl. 18.00 – ca. 19.30

Del 1: Informasjon fra rektor, leder av foreldrerådets arbeidsutvalg, helsesøster, pedagogisk psykologisk tjeneste og barneverntjenesten

29. mai kl. 18.00 – ca. 20.00

Del 2: Hva gjør vi på 1.trinn? Presentasjon av lærerne, informasjon om skolefritidsordningen.

7. juni kl. 17.30 - 19.00

Besøksettermiddag for barn og foreldre.