Skolebruksplanen ute på høring

Oppegård kommune har nå en ny skolebruksplan ute til høring. FAU skal drøfte høringsutkastet i møte tirsdag 15. mars. Høringsfristen er 4. april.

Du finner høringsutkastet på kommunens hjemmeside: Skolebruksplan 2016 - 2030

Ytterligere informasjon