Informasjonsmøte for høstens 1. klasseforeldre torsdag 19. mai

Torsdag 19. mai kl. 18.00 - ca. 20.00 inviterer vi alle foresatte til barn som skal begynne på 1. trinn til høsten til det andre av våre to informasjonsmøter.

Her vil det bli presentasjon av 1. trinnslærerne, informasjon om 1. klasse og SFO, informasjon om følgeordning samt valg av klassekontakter og FAU-representanter.