God sommer!

Vi på Tårnåsen skole ønsker alle elever, foresatte og øvrige samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Administrasjonen vil være bemannet fremt til fredag 1. juli, og kontoret åpner igjen mandag 8. august.

Mandag 22. august tar vi fatt på et nytt skoleår.

1. trinn møter ute ved flaggstangen kl 10.00. Skoledagen avsluttes ca kl 12.00-12.30.

2. - 7. trinn møter i sine respektive klasserom kl 09.00. Skoledagen avsluttes kl 13.15.

Vennlig hilsen skolens personale