Gå til skolen - tryggere skolevei

Nå starter høstens Gå til skolen-aksjon. Aksjonen gjennomføres i uke 38-44.

Dette er en fylkeskonkurranse arrangert av Akershus fylkeskommune, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

Lærerne vil hver dag registrere hvor mange elever som har gått/syklet til skolen i løpet av aksjonsperioden. Etter endt konkurranse vil det være premiering. 

Les mer om konkurransen her