Informasjonsmøte for høstens 1. klasseforeldre

Tid: 29. mai 2017 , kl 18:00 - 20:00
Sted: Tårnåsen skole
Om arrangementet:

Del 2: Hva gjør vi på 1.trinn? Presentasjon av lærerne, informasjon om skolefritidsordningen. Valg av klassekontakter og FAU-representanter.