Informasjonsmøte for høstens 1. klasseforeldre

Tid: 16. mars 2017 , kl 18:00 - 19:30
Sted: Tårnåsen skole
Om arrangementet:

Del 1: Informasjon fra rektor, leder av foreldrerådets arbeidsutvalg, helsesøster, pedagogisk psykologisk tjeneste og barneverntjenesten.