Aktiviteter

Aktiviteter for Tårnåsen skole

Grunnlovsdag

Kristi himmelfartsdag

Fri

Informasjonsmøte for høstens 1. klasseforeldre

Sted: Tårnåsen skole

2. pinsedag

Besøksettermiddag for høstens førsteklasseelever og foreldre

Sted: Tårnåsen skole

Siste skoledag

Planleggingsdag