- I tillegg har organisasjoner og enkeltpersoner, samt frivilligsentralen engasjert seg i planlegging, pakking og som funksjonærer i sekretariatet, sier ordfører.

En spesiell takk til Oppegård Sanitetsforening for gjennomføring av aksjonen i Oppegård syd og til Lions Oppegård for servering av frivillige i Kolben. Takk også til Vassbonn fritidssenter, som ga ungdom mulighet til å gå med bøsse.

JAZZAID og Kolben kulturhus trommet sammen i år også musikere med mer til konsert på TV-aksjonsdagen, hvor overskuddet gikk uavkortet til Kirkens Bymisjon.

Lokale sponsorer ved Coop Mega Kolbotn torg, Pizzabaker'n, Kiwi Oppegård og Kolben Catering stilte med varer slik at vi kunne tilby frivillige og bøssebærere en matbit mellom slagene.

Sjøvold opplever at det har vært et utrolig positivt engasjement og en hel lokalbefolkning har skapt giverglede for Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere samfunn.

I Oppegård ble det samlet inn kr 1 247 605 og det er kr 45,90 per innbygger.