Tårnhuset er erklært verneverdig, og er oppført i et sentralt register over verneverdig bebyggelse. Tårnhuset er nå regulert til spesialområde bevaring. Reguleringsbestemmelsene sier at bygningen kun kan benyttes til publikumsrettede forretningsformål, f.eks. kafe, utstillingslokaler eller lignende.

Bygget i 1912

Tårnhuset ble oppført i 1912. Hilmar Hoelstad var byggherre, derav navnet Villa Hoelstad. De første årene var huset uten tårn. Dette ble bygget i 1917. Histoien forteller at Hilmar Hoelstad spilte musikk fra grammofon fra tårnet på fine sommersøndager. Hensikten var å glede besøkende fra Kristiania.

Beboerne

Tårnhuset ble brukt som beboelseshus av ulike eiere fram til 1975. Huset ble også leid ut. Elise Pedersen, kommunens første menighetssøster, bodde der i 14 år på 1920- og 1930-tallet. Søster Elises vei på Slåbråten er oppkalt etter henne. Familien Stenerud eideTårnhuset fra 1932 og frem til 1975. Da ville Grete Stenerud selge huset  og kommunen benyttet seg av forkjøpsrett og kjøpte Tårnhuset.

I nyere tid

Etter at kommunen kjøpte Tårnhuset, har det blant annet vært brukt til kontor for teknisk etat og musikkskole. I 1996 ble eiendommen og Tårnhuset overdratt til Forbrukersamvirket, dagens COOP. På slutten av 1990-tallet ble Tårnhuset rehabilitert og fikk kommunes byggeskikkpris i 2000. I årene 2001 - 2005 drev restaurant Gamle Tårnhus AS i lokalene. I dag er det Sektor EiendomsUtvikling som eier Tårnhuset. I september 2009 åpnet Gamle Tårhuset restaurant i bygningen.