Målet med reguleringen er å tilrettelegge for boligbygging, modernisering av lokalsenteret med nytt torg og ny adkomst inn fra rundkjøringen i Valhallaveien. Planen tilrettelegger for ca. 135 nye boliger og ca. 3 500 m² BRA kombinert forretning/ kontor/ offentlig eller privat tjenesteyting.

Her finner du dokumentene

Varslingsbrev    
Samlet saksfremlegg  
Plankart
Reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse  
Illustrasjonsprosjekt 
Illustrasjonsplan 
Merknader til oppstart
Merknader oppsummert 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Detaljplan veier 

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Christina Blumentrath på tlf. 930 57 114 eller e-post: Christina Blumentrath

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 17/3290.

Fristen for innspill er 19. desember 2018
 

Planavgrensning.jpg