Joachim og Kasper, representanter i barn og unges kommunestyre (BUK) og elever på Hellerasten skole, ønsker å involvere foreldre for å skape et trygt læringsmiljø i Oppegård.

Budskap fra elevene

Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen har gitt innspill på hvordan foreldre og foresatte kan bidra til å skape et trygt læringsmiljø. Basert på innspillene, ble et felles budskap fra elever til foreldre vedtatt i BUK i desember 2016.

Innspillene tar utgangspunkt i seks prinsipper:

  • skap trygghet og tillit
  • bidra til å skape felles opplevelser
  • hjelp meg til å gjøre det rette
  • bidra til inkludering
  • vær et godt forbilde for meg
  • snakk med meg om sosiale medier

Alle elever får i disse dager med seg en brosjyre hjem der du kan lese alle innspillene. Har du ennå ikke mottatt brosjyren, kan du lese budskapet fra elevene her.

Foredrag om læringsmiljø

Budskapet ble presentert av BUK-representantene Joachim og Kasper på et felles foredrag om læringsmiljø tidligere i vår.

– Det ble tatt veldig godt imot av foreldre som var til stede, forteller Joachim.
Kasper forteller videre at det var stor enighet i BUK om det som etter hvert er blitt formet som et felles budskap til foreldre.

Felles oppfordring

De avslutter med en felles oppfordring til alle foreldre: – Ta dere tid til å lese igjennom innspillene fra oss elever. – Hjelp oss med å få et godt læringsmiljø.