Vi regner med at «kunstisbanen», som egentlig er en type plast som etterligner is, kan stå klar i løpet av desember. Nå blir det mer trivelig i sentrum på vinterstid. Banen er tenkt å bli stående oppe i fire måneder i vinterhalvåret. Formannskapets vedtak går videre som innstilling til Kommunestyret.

Elementene for banen kan lagres innendørs når den ikke er i bruk og har en levetid på 20 år. Totalkostnaden er anslått til kr 680 000 i investering og 100 000 per år i drift. Utgiftene tas på investeringsmidler for Kolbotn sentrum og driften på de ordinære vinterdriftmidlene.

Tegning av skøytebane på Jan Baalsruds plass

Et «mini-vinterland»

Skøytebanen blir 10 x 20 meter, totalt 200 m2. Ved banen skal det settes opp benker og gjøres trivelig med trær. Så da er det bare å møte opp og ha det gøy! Rundt omkring er det godt med serveringssteder for å få noe varmt drikke mellom rundene.

Kanskje dukker det opp noen talenter også i løpet av vinteren. Og så får vi noen nye skøyteløpere fra Oppegård? Kanskje vi får noen som får interessen for isdans etter å ha prøvd seg litt på torget?

Skal gjøre sentrum attraktiv

Kolbotn sentrum vil en tid fremover bli preget av utbygging. Derfor er det viktig å gjøre sentrum ekstra trivelig i denne fasen.  Det vil være et fint tilbud til alle aldersgrupper og gi møteplassen ved Kolben et ekstra løft. Ordfører Thomas Sjøvold ønsker at en skøytebane kan gjøre at flere bruker torget.

Her kan du se formannskapets behandling av saken. Saken behandles mandag 19. november i Kommunestyret.