Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-1 den 20. august i 2015. Endringene sier at det nå er foreldrene selv som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.

Trygg Trafikks generelle anbefaling er at barn bør være 10-12 år før de sykler alene der de må forholde seg til biler og andre kjøretøy. Foreldrene må selv vurdere egne barn i forhold til modenhet, trafikkforståelse og hvordan de behersker syklingen. Barn som sykler mye sammen med voksne blir tryggere på egen hånd i trafikken.

Barneskolene i Oppegård anbefaler derfor at elevene har tatt sykkelprøven om våren på 4. trinn før de får sykle alene til skolen.