Fredag 10. mai åpnet ordfører Thomas Sjøvold et nytt sykkelhotell på Rosenholm stasjon. Hotellet har plass til 152 sykler som kan parkeres trygt innelåst og beskyttet for vær og vind. 

- Vi håper og tror at hotellet vil bidra til at flere vil bruke sykkelen til toget. Oppegård er en pendlerkommune og mange av våre innbyggere tar toget inn til jobb i Oslo. Nå er det enklere å bruke sykkelen, den vil stå trygt fram til du er tilbake fra jobb og skal hjem, sier Sjøvold. 

Bane NOR har ansvaret for den daglige driften og sykkelhotellet betjenes gjennom appen "Bane NOR parkering".
Les mer om ordningen her

Hotellet er resultatet av et spleiselag mellom Akershus fylkeskommune, den statlige tilskuddsordningen for økt sykkelbruk, Bane NOR og Oppegård kommune.

Fredag morgen var ordføreren på plass på stasjonen for å dele ut informasjon om sykkelhotellet og kaffe til morgenpassasjerene. Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune, deltok også på åpningen.

Oppegård har mange fine turmuligheter for syklister også. Kommunens sykkelkart har mange gode forslag til turer og i år er det også stolpejakt med sykkel. 

Les: Stolpejakta 2019 er i gang