Sykkelkommune

Oppegård er sykkelkommune og tilrettelegger for at innbyggerne kan sykle både sommer, høst og vinter.

Sykkelturer høsten 2017

Oppegård kommune har et eget sykkelkart, som hjelper deg til å finne nye og gode sykkelruter i kommuen vår. Noen ruter er asfaltert, mens andre har deler av strekningen på grus- og turveier. 

Les mer om våre sykkelturer høsten 2017. Oppstart onsdag 16. august og siste tur er onsdag 6. september 2017.

Vintersykling

To år på rad har vi hatt vintersyklingskampanje. Hundre syklister har deltatt og gitt oss tilbakemelding på hvordan det var å sykle til og fra jobben om vinteren.

Oppegård som sykkelkommune

Kommunen har inngått en intensjonsavtale med Statens Vegvesen om å utvikle Oppegård kommune til sykkelkommune. Prosjektet skal føre til at flere bruker sykkel i stedet for bil, økt trafikksikkerhet for syklister, bedre helse og bedre miljø. Det skal også bli raskere å komme fram for de som sykler. Kommunestyret vedtok intensjonsavtalen 1. april 2009. Det første året ble det laget en sykkelstrategi. Nå er er vi over i en fase, der vi gjennomfører prioriterte tiltak.

Mer informasjon

Har du spørsmål om sykkelprosjektet, kan du ringe Anna Lina Toverud, tlf. 66 81 93 77 eller sende e-post til: Anna Lina Toverud.

Aktuell informasjon 

Nasjonal sykkelstrategi     
Regionalt sykkelveinett    
Kart over sykkelturer    
Follo Sykkelklubb
Kolbotn sykkelklubb
Sykkelby
Sykkeltur i marka
Syklistenes Landsforening
Trygg Trafikk
Turkart Akershus
European Cyclists' Federation