Tekst og foto Jan Walbeck

- Mange av våre deltakere kan ikke svømme og har aldri fått svømmeopplæring, forteller virksomhetsleder Hilde Lervik i Oppegård kvalifiseringssenter (OKS) . Vi gir derfor svømmeopplæring som en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger i Oppegård kommune. Det gjør vi en gang i uken på Høyås bo og rehabiliteringssenter.

Nyttig samarbeid

Lervik forteller at denne vinterferien har vi samarbeidet med svømmegruppa i KIL om et nybegynnerkurs for en gruppe introduksjonsdeltakere. Kurset kom i gang via Rune Årnes og Svein Angvik i KIL, som har vært pådrivere i forhold til å få til et samarbeid med OKS.
- Kurset har vært veldig vellykket og vi håper å fortsette samarbeidet, sier Lervik. Vi er allerede i dialog med svømmeklubben om et nytt kurs, muligens allerede til sommerferien.

Erfarne instruktører

Amalie Ottesen (18) er leder for svømmeskolen i KIL og har med seg tre instruktører.
- De aller fleste flyktninger har ingen svømmeerfaring og er ofte utrygge i vannet, forteller Ottesen. For å hindre drukningsulykker oppfordrer vi særlig flyktninger til å lære seg svømming. Derfor er samarbeidet med OKS veldig bra, sier hun.

Ottersen forteller at svømmeklubben bruker samme metode når de skal undervise barn i 5. trinn, som vi benytter til flyktningene. Etter en uke i bassenget ser vi stor fremgang og opplever at flyktningene behersker større trygghet i vannet, sier hun. Ottesen forteller også at de bruker mye lek i svømmeundervisningen.

- Vi underviser i grovkoordinert crawl og lærer dem flyte- og fremdriftsteknikker, forteller hun.

- Våre tre instruktører denne uken, Aurora, Jacob og Marcus, alle 18 år og ungdommene har lang erfaring med å undervise.

Svein Angvik og Amalie Ottesen i svømmeklubben gleder seg også til å få ny og større svømmehall med større kapasitet. Mer kapasitet til egne voksen- og flyktningekurs i svømming.

Kurset holdes i samarbeid med Oppegård kvalifiseringssenter.