Målet med reguleringen

Målet er å  legge til rette for etablering av ny trasé for hovedvannledning i Bunnefjorden med ilandføringspunkter og høydebasseng på Svartskog.

Planområdet strekker seg fra Oppegård båthavn til Bekkensten og Vestenga idrettsplass og har fem punkter for ilandføring: ved Oppegård båthavn, Sandbukta, Ingierstrand bad, Strandskogen brygge og Bekkensten.

Høydebasseng er foreslått ved Vestenga idrettsplass. Det legges til rette for nye toalettbygg på Bekkensten og Sandbukta, og plass til toaletter/ garderobebygg ved Vestenga. Eksisterende bygninger og toaletter på Ingierstrand bad vil kunne koble seg til anlegget.

Her kan du se plandokumentene:

 1. Planbeskrivelse   
 2. Plankart bakkenivå   
 3. Plankart på sjøbunn, under bakkenivå  
 4. Plangrense   
 5. Planbestemmelser  
 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse   
 7. Innkomne merknader til planoppstart, planprogram og utvidelse av planområdet  

Konsekvensutredninger:

 1. Landskap og vegetasjon  
 2. Naturmangfold og vannmiljø   
 3. Friluftsliv, nærmiljøet og barn og unges oppvekstsvilkår   
 4. Kulturminner og kulturmiljø 
 5. Grunnforhold og geoteknikk   
 6. Miljørisikovurdering  

Her kan du se samlet saksfremstilling med vedtak

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 17/2580.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Tessa Barnett på telefon: 66 81 93 07 eller e-post: Tessa Barnett

Fristen for innspill er 10. oktober 2018