Beliggenhet

Barnehagen har en unik beliggenhet «midt i naturen». Vi har et nærmiljø som inneholder alt fra spennende trollskog med blåbær og sopp, stubber, tre-velt og bekker med tilhørende dyreliv. Vi har åpent landskap med store jorder, gårdsmiljø med husdyr og Bunnefjorden med alt det spennende som finnes i fjæra. Barnehagens frodige naturtomt appellerer også til kreativ lek, fysiske utfordringer og utforskning av vekster og dyreliv.

Om barnehagen

Barnehagen har 13–18 barn der alle er samlet på en avdeling. Vi er en foreldredrevet privat barnehage med fire ansatte. Vi kan ta imot inntil fem barn i aldersgruppen 1 - 3 år. Opptaket er samordnet med andre barnehager i kommunen.