Hjelp oss å være effektive ved å strø godt inn til dine avfallsbeholdere dersom det er glatt hos deg.

Har du spørsmål tar du kontakt med Follo Ren på tlf.  908 04 010, eller på e-post: Follo Ren