Entusiasme og glede

Virksomhetsleder Synnøve E. Anfinsen forteller entusiastisk om prosjektet.
-  Oppstarten og forberedelsene har gått over all forventning! Det har bygget seg opp en slik spenning rundt dette prosjektet som ikke jeg trodde var mulig. Personalet gløder og barna er veldig engasjerte!

Et viktig ledd i miljøarbeidet

Hvordan kom dere på idéen om å starte med bikuber og birøkting?
- Idéen har vært oppe før. Vi har blant annet snakket med en av vaktmesterne våre som er birøkter selv, om alle biene vi har på sedumtaket vårt. Idéen ble likevel først reell etter at vi fikk høre om en barnehage i Trondheim som drev med birøkting. Det er først da vi tenkte at dette er noe vi faktisk kan gjøre som et videre ledd i miljøarbeidet vårt, forteller Synnøve.

- Vi er en miljøfyrtårnbarnehage og har et sterkt miljøfokus. Vi kildesorterer alt avfall og komposterer matavfallet vårt. I tillegg har vi et sterkt fokus på gjenbruk. Det betyr at vi lager masse spennende av ting som det er naturlig for mange å kaste. – Vi er opptatt av å ta vare på det vi har rundt oss i miljøet, og birøkting ble derfor en naturlig forlengelse av denne tanken.

Mange spente små og store

Hva synes barna i barnehagen om å ha egne bikuber i barnehagen?
- Barna syns dette er kjempespennende! Vi har snakket mye om at biene «våre» snart ville komme. Dagen da de kom var vi alle veldig spente – både barn og voksne flokket seg rundt innhengningen hvor biene våre skal bo.

Biene er viktige for oss

Kan du si noe om læringsutbyttet, både for barn og voksne?
- For oss voksne har det vært en «reise» i fascinasjon og kunnskapsberikelse når vi har lært mer om biene og deres samfunn. En del var litt skeptiske til å begynne med, men etter å ha lært mye av birøkteren som skal følge oss dette året, Mikkel Dagestad fra Bieffekten, er det bare positivitet og spenning knyttet til prosjektet og alt som skal skje fremover, sier Synnøve.

- Noen av de voksne ønsker til og med å utdanne seg til birøktere, noe som etter hvert kan gjøre at vi kan bli mer selvgående og kanskje ha bikuber ikke bare som et prosjekt, men som en del av barnehagens hverdag.

- Når det gjelder barna, har forberedelsene vært store og mange. Vi har laget bier i mange ulike fasonger, vi har malt klar begge bikubene, og barna har prøvd birøkterdraktene sine for å se om de passet. Barna har laget plakater for å «advare» at vi har bier ved det inngjerdede området og de har sådd masse bievennlige blomsterfrø på uteområdet.

- Den største læringsverdien er nok å lære barna å ta vare på jorda, og forstå at vi er avhengige av biene og deres eksistens.

Mye å glede seg til

Hva kan vi glede oss til fremover?
- Fremover vil vi følge med på bienes utvikling og lære av det. Vi kommer også til å gjennomføre flere «biesafarier», i tillegg til at vi får plassert en stor observasjonskube på fellesrommet slik at barn, personal og foreldre kan få se hvordan livet i bikuben er, forteller Synnøve - Her vil vi også invitere andre barnehager til å komme og se.

- Den største happeningen er når selve innhøstingen av honningen skal skje. Da er det barna selv som tapper honning på små glass som senere skal selges på egen stand på Kolbotn Torg. Dette skjer i september – og det gleder vi oss til!