Skoleåret 2019-20:  Under oppdatering

Representerer Navn Rolle Tlf                    
FAU-leder Paal Sjøvall   90 03 38 93
        Vara: Lene Skaget   91 55 11 65
FAU-nestleder Morten Frøseth   93 48 74 60
         Vara: Tone Hankø   90 94 70 46
Elevrådsleder Emma Dybsjord, 10C    
Elevråd nestleder

Anine Johnsen, 10A

   
Politisk repr. Håkon A. Heløe (A)   94 85 85 34
Politisk repr. (vara) Lene Almdahl (A)   95 75 50 26
Andre ansatte Ann-Sophie Bergman   66 81 22 20
Lærer Hellerasten Siv Tove Ophaug   66 81 22 39
            Vara:  Anne Hauge    
Lærer Hellerasten Stine Ytrestøl   66 81 22 37
             Vara:  Pål Eidsten    
Kommunen, adm-nivå, rektor:
Stedfortreder:
Grete Skaug

Silja Germeten
Sekretær
 

66 81 22 21

66 81 22 22

Sammensetning av SU:

• 2 elever
• 2 foreldre
• 2 lærere
• 1 andre ansatte
• 2 fra kommunen: (en politisk representant pluss en administrativ, som er rektor)