Samarbeidsutvalget (SU)

På hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet (FAU), to for elevene og to fra kommunen, hvorav en er rektor, den andre politiker.

Skolemiljøutvalget (SMU)

Det skal også være et skolemiljøutvalg (SMU) på skolen.  I SMU skal foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert.  SMU skal være satt sammen slik at foreldre og elever til sammen er i flertall. På vår skole sitter de samme representantene i SMU og SU.

Representanter for skoleåret 2018-2019 

FAU-repr. leder i SU:
Hege Blix Mortensen

FAU-repr:
Gunhild Westhagen Magnor

Rektor, sekretær SU:
Birgitte Solberg

Lærer-representant:
Cecilie Arstal

Lærer-representant:
Gunvor Marie Frislid

Representant andre tilsatte:
Tonje Angell

Politisk representant:
Knut Oppegaard

Elevrådsrepresentant (elevrådsleder):