Virksomhetsleder Vibeke Harr i sammen med ordfører Thomas Sjøvold og kommunalsjef Else Karin Myhrene tok i mot den svarte minibussen, som fraktet Stortingets Helse- og omsorgskomite ut til Greverud sykehjem.

Greverud dagsenter

Med et stramt tidskjema og stort engasjement skulle komiteen se og høre om dagsenteret på Greverud. Virksomhetsleder Vibeke Harr viste vei og på dagsenteret fikk brukerne snakke med stortingspolitikere og ordfører. Noe som mange satte stor pris på. Mange godord om personalet og dagsenteret generelt gjorde inntrykk på komiteen.

- Jeg blomstrer her, var det en av de mannlige brukerne som sa.

Etter rundturen i dagsenteret fikk komiteen en orientering av virksomhetsleder og kommunalsjef om hva Oppegård gjør, og har planer for i omsorgstjenesten.

Harr fortalte om alle aktivitetene Greverud sykehjem foretar seg nesten hver dag. Sykkelturer, har egen minibuss, teaterforestillinger, konserter, utstillinger, temakvelder med mer. Hun ivret også for at Greverud er et lite lokalsamfunn, som har det aller meste.

-Det gjør at det er trivelig å bo og bruke stedet, sier hun.

Brukerene på Greverud sykehjems dagsenter fikk snakke med stortingspolitikere og ordfører Thomas Sjøvold

Seniorsentrene

I tillegg fikk komiteen en orientering om våre seniorsentre av koordinator Margrethe Otterholt Lillebø. Hun kunne fortelle at de to seniorsentrene har over 17 000 besøk per år.

- Noe av det jeg jobber med er å senke terskelen til å besøke et av våre seniorsentre, forteller Lillebø. Jeg liker å kalle våre sentre for ungdomsklubb for de eldre og det med rette. Dagens seniorer er svært spreke og har et høyt aktivitetsnivå, sier hun.

Forebyggende skolehelsetjeneste

Så var turen kommet til å høre om forebyggende helsearbeid for barn og unges skolehelsetjeneste. Da ruslet komiteen opp til Flåtestad skole. Her ble de mottatt av virksomhetsleder Anne Britt Kalleberg.

Med helsesøster Cecilie Evenrud og skolepsykolog Kristian Rem fikk komiteen gode eksempler på tiltak og aktuelle hendelser som utføres av kommunen innen barn og unges skolehelsetjeneste.

Psykolog Kristian Rems tema var: Hvorfor trives jeg som kommunepsykolog? Det var et tema som traff godt blant komiteen.

At tidsskjemaet sprakk skyldes ikke kommunen, men at komiteen hadde mange spørsmål og viste stort engasjement.

En kort oppsummering fra komiteens leder Kari Kjønaas Kjos var at de var svært fornøyd med hva det hadde fått sett og hørt. Oppegård følger de normer som er vedtatt og spørsmålet fra en av komitemedlemmene var: Hvorfor klarer ikke kommuner i nærregionen å følge normene, når Oppegård klarer det?