Hvordan vil vi ha det?

Dagen startet med vedtak om utforming og oppheng av plakater der elevene ferdes. Plakaten skal være en påminnelse om hvordan elevene ønsker å være mot hverandre og viser en rekke verdiord som elevene hadde diskutert i forkant. 

Tilskudd til nærmiljøtiltak, der BUK er høringsinstans, ble også gjennomgått og vedtatt. I tillegg ble det orientert om en rekke saker som skolebruksplanen, barnetråkk 2015, kommunereformen og investeringer i idrettsanlegg. Dagen ble avsluttet med spørretime. 

Barn og unges kommunestyre samlet i kommunestyresalen.

Aktive og engasjerte

- BUK er et utrolig aktivt organ der elevene er nysgjerrige og engasjerte, forteller barne- og ungdomskonsulent Gro Pernille Smørdal. - Vi får som regel inn mange spørsmål fra skolene til spørretimen, men i år har vi fått inn flere enn før. Over 50 spørsmål har blitt sendt inn fra skolene som skulle besvares i spørretimen. 

Noen av spørsmålene overlappet hverandre og ble slått sammen, men ordføreren fikk besvare mange spørsmål fra engasjerte BUK-representanter.  – Det blir ikke stilt like mange spørsmål i vanlige kommunestyremøter, så her må vi jobbe litt ekstra, sier ordføreren med et smil om munnen. – Det er godt å se at de er engasjert i sitt eget nærmiljø, avslutter han.  

Nye representanter

Vi snakket med representantene fra Greverud skole, som alle var i BUK for første gang. - Vi synes det er veldig spennende å være her i dag og få lov til å være med å påvirke, sier Pernille. 

Hvordan synes dere det var å gå opp på talerstolen? – ikke så skummelt, fortsetter Pernille. - Jeg har allerede vært der flere ganger i dag forteller hun og smiler stolt.  

Ferske representanter fra Greverud skole. Fra venstre: Pernille, Milla og Mina.

Fakta om BUK

BUK er barn og unges eget kommunestyre, som består av elever fra femte til tiende trinn fra alle grunnskolene i kommunen. 

Møtes to ganger i året

BUK møtes to ganger i året og møtene er åpne for publikum. Møtene blir ledet av ordføreren og holdes i kommunestyresalen akkurat som de voksnes møter.  Alle grunnskolene i kommunen velger tre elevrådsrepresentanter til å stille på møtet. I forkant av møtet mottar elevrådene forberedende oppgaver som skal arbeides med både enkeltvis, klassevis og i elevrådet.

Har reelle budsjetter

BUK disponerer årlig et beløp som er vedtatt av kommunestyret, der elevene kommer med forslag til hva midlene skal brukes til. Målet med tiltaket er å bevisstgjøre barn og unge på hvordan lokaldemokratiet fungerer og stimulere til engasjement i lokalsamfunnet. En annen viktig side er at barn føler og opplever at de blir hørt i saker som er viktige for dem.