Bilde: Seks kunstnere og en kunstnerduo skal stå for kunst innendørs og utendørs i Edvard Griegs vei omsorgsboliger. Nylig var de på befaring på byggeplassen sammen med kunsutvalget for å forberede seg til oppstart. Fra venstre: prosjektleder Aud Val fra Oppegård kommune, landskapsarkitekt Kjersti Erlandsen Tofte, Mari Røysamb, Annar Bjørgli, Anna Margareta Bergmann, Lars Jørund Haugen, Linda Bournane Engelberth og Linn Cecilie Ulvin.

«Det er en kunst å bli menneske» heter kunstprosjektet, som skal bestå av en innendørsdel og en utendørsdel – og stå klart når bygget åpnes våren 2019.

Det er satt av 1. 5 millioner kroner til prosjektet, som har som mål både å være intimt og utadrettet på samme tid. Det viktigste er at kunsten skal gi gode opplevelser for beboere og brukere av bygget. Brukerne av bygget vil være både beboere i omsorgsboligene i 2.- 4. etasje, beboere på demensavdeling i 5. etasje, pårørende og ansatte. I byggets 1. etasje vil hjemmetjenesten få base.  

Anerkjente kunstnere

I forbindelse med kunstsatsningen er det satt ned et kunstutvalg. Utvalget ledes av kunstfaglig prosjektleder og kurator Linn Cecilie Ulvin. Øvrige medlemmer er byggets arkitekt, Lars Jørun Haugen fra tegn_3 arkitekter, prosjektleder i Oppegård kommune Aud Val, og rådgiver i helsetjenesten og brukerrepresentant, Lene Jahren.

Sammen har de valgt ut seks kunstnere og en kunstnerduo, til å bidra med kunst til bygget. Alle er anerkjente kunstnere, som er valgt på bakgrunn av sitt sterke kunstnerskap, tema og kunstunivers.

Foto og skulpturpark

Fire av kunstnerne har fått i oppdrag å lage en fast utstilling med fotografier i hver sin etasje. Til sammen vil bygget få 68 bilder. Utendørs skal det lages en skulptursamling, med verk av tre kunstnere. Det skal lages et grønt uteområde utenfor hovedinngangen, og det er i dette området det planlegges en mini-skulpturpark.

På befaring

Nylig var kunstnerne på befaring på byggeplassen sammen med kunstutvalget. Her fikk de se bygget så langt, innføring i byggeprosjektet hva som blir viktig – og hva som forventes av dem i kunstprosjektet. Dette var første gang alle kunstnerne og kunstutvalget var samlet.

Edvar Griegs vei omsorgsbolig kunstnere 1.jpg
Bilde: Landskapsarkitekt Kjersti Erlandsen Tofte i samtale med kunstner Mari Røysam på byggeplassen.

Dette er kunstnerne

Disse skal stå for kunst innendørs:

  • Margareta Bergman (14 bilder 2. etasje)
  • Kamilla Langeland (17 bilder 3. etasje)
  • Linda Bournane-Engelberth (17 bilder 4.etasje)
  • Annar Bjørgli (20 bilder 5. etasje)

Disse skal stå for kunst utendørs:

  • Jon Gundersen
  • Müller/Ådlandsvik (kunstnerduo)
  • Mari Røysamb

Her kan du følgje utbyggingen av Edvard Griegs vei omsorgsboliger