Båten ble hevet i 2009 og er den eneste stokkbåten som er funnet i Follo-området. Stokkbåten kan dateres tilbake til perioden 1160 – 1290. Den er et spesielt viktig kulturminne. Historikerne kan dermed utvide sin kunnskap om fergetrafikken på og livet omkring Gjersjøen i tidligere tider.

Det har vært en tålmodig jobb med å få båten i den stand den er i dag, fra rengjøring, tørking, frysetørring og preparering.

Oppegård kommune har bidratt økonomisk, men det er historielaget og flere institusjoners arbeid gjennom mange år som har ført til at båten kan stilles ut i Kolben under Oppegård kommunes 100-årsjubileum.

Blant de som har spilt en viktig rolle er Norsk Sjøfartsmuseum, Akershus fylkeskommune og Follo Museum som er hovedansvarlig og er den som forvalter denne kulturskatten.

I Kolben fra 2015

Ordfører Ildri Eidem Løvaas avduket stokkbåten i Kolben mandag 13. april 2015.