Dere kan søke på følgende:

  • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner
  • Etableringstilskudd (driftsstart for nye organisasjoner, med øvre søknadssum på kr 5000)
  • Tilskudd til skolekorps
  • Tilskudd til lokale kulturbygg

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på vår nettside under «Kultur og fritid / Tilskuddsordninger».

Dersom du trenger veiledning til utfylling av søknadsskjema, vennligst kontakt oss på tlf. 66 81 90 90.

Husk at søknadsfristen er 15. mars 2017.