Hele 76 prosent svarer at de har sterk tilhørighet til sitt lokale bostedsområde og 61 prosent sier de har stor tilhørighet til Oppegård kommune. Dette gjelder både nord og sør i kommunen. 

Pendlerkommune
Oppegård er en typisk pendlerkommune. Over 76 prosent av de yrkesaktive jobber utenfor kommunen, over 55 prosent i Oslo. Dagligvarer handler vi imidlertid i Oppegård (88 prosent). Når det gjelder utesteder, cafe eller restaurant oppgir 41 prosent at de vanligvis bruker tilbudene i Oppegård, mens 40 reiser til Oslo. 

Orientering mot Follo
Undersøkelsen viser at innbyggerne føler sterkere tilhørighet til Oslo enn til Follo. Likevel ønsker en klar majoritet å orientere seg mot øvrige Follokommuner hvis det blir aktuelt med en kommunesammenslutning. Hele 64 prosent mener at Oppegård bør orientere seg mot Follo, mens 19 prosent peker på Oslo. Et flertall på 61 prosent mener at det er mest aktuelt å bygge en ny og større kommune sammen med Ski. Deretter følger Ås med 23 prosent og Oslo med 20 prosent.

Flere mot en enn for
I undersøkelsen svarer 46 prosent at de er imot kommunesammenslutning, 33 prosent er for og 21 prosent er usikre. Bakgrunnstallene tyder på at det er flere i gruppen under 30 år som er mot kommunesammenslutning enn i de andre aldersgruppene.

Om undersøkelsen
Regjeringen har tatt initiativ til en nasjonal kommunereform. Dette innebærer at alle landets kommuner skal vurdere alternativer til dagens kommuneinndeling. Som en del av prosessen i Oppegård engasjerte kommunen NIVI Analyse til å gjennomføre en spørreundersøkelse. Målet var å kartlegge innbyggernes geografiske tilhørighet og oppfatninger av retningsvalg for kommunen. Resultatene er basert på intervjuer med et representativt utvalg på 600 personer over 18 år.
 

Les mer
Se resultatene fra undersøkelsen