Oppegård kommune mener at planforslaget som er sendt ut på høring, ikke bør godkjennes.

- Vi aksepterer at det bygges, men ikke den måten det gjøres på, sa ordfører Thomas Sjøvold i formannskapet på onsdag. Han pekte på at staten må forholde seg til de samme regler som alle andre, i dette tilfellet kommuneplanen for Ski som har andre regler for støy enn det som ligger i denne planen.

Ønsker å bygge inn skytebanen

Ordførerens klare ønske var at det bevilges mer penger slik at skyteaktivitetene kan bygges inn.
- Det vil være en god løsning for oss, men også en god løsning for beredskapssenteret som kan bruke anlegget så mye de vil, sa ordføreren. I dag bygges jo innendørshaller med skiløyper, som på Lørenskog, så da burde det være mulig å få det til her, la han til.  

Høringsuttalelsen støtter også Østfold fylkeskommunes innspill om å flytte helikopterdelen av senteret til Rygge.

Et enstemmig formannskap vedtok høringsuttalelsen.