Oppegård kommune skal oppgradere vannledning med rørfornyelse, forberedende gravearbeid og utskiftning av deler i kum.

Oppstart er planlagt til 1. november 2018. Arbeidene vil pågå i ca. 10 uker.  

Arbeidene skal i utgangspunktet ikke sjenere naboer i nærområdet, men arbeidene kan føre til noe støy. Naboer varsles spesielt dersom det blir arbeider utover normal arbeidstid.

Sønsterudveien.jpg
Området er merket med rød farge.

Kontaktperson

Har du spørsmål, kontakt Shima Bagherian, driftsingeniør i Oppegård kommune på:

tlf. 66 81 50 49/ 465 42 477 eller e-post Shima Bagherian.