Det betyr at de ikke er korrekt registrert for omsetning. Kommunen stanser derfor bruken av produktene inntil deklareringen er i orden.

Det er leverandøren som har ansvaret for å deklarere slike produkter, og de har nå satt i gang prosessen med å få dem deklarert. Det kan ta noen uker. Inntil dette er på plass, vil kommunen ikke bruke disse produktene til å rengjøre banen. Banen er fortsatt åpen og kan brukes.