Grunnlaget for fastsettelsen av en standpunktkarakter er de samlede kompetansemålene i faget, slik de er beskrevet i læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Du finner mer informasjon om standpunktkarakterer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.