Hvis du bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan du få misfarget vann inn i huset. Vasking av hvitt tøy bør ikke foregå på dagtid. Prøv å la vannet renne for å se om det blir klart.

Du bør også sjekke siler på vannkraner for å se om det er slam i disse. Utstyr skal ikke kunne skades av misfarget vann.

Dårligere vanntrykk og misfarget vann er forbigående. Når spyling er gjennomført på hovedledningsnettet kan du la vannet renne en stund slik at vannet igjen blir klart.

har du spørsmål, kontakt Vann, avløp og renovasjon på tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til Vann, avløp og renovasjon