Det kan bli noe støy i spillvannsnettet i denne perioden.

Følgende områder spyles fire ganger i året, det vil si i oktober, januar, april og juli.

 • Gjallarveien – Njårds vei
 • Fløisbonnveien
 • Østliveien – Kryssveien – Vestliveien – Frydenborgveien – Greverudveien
 • Theodor Hansens vei
 • Mellomåsveien
 • Røsslyngveien
 • Gjersjøveien - Fageråsveien
 • Odins vei – Gimleveien
 • Dalsveien – Liaveien
 • Theodor Kittelsens vei
 • Monrad Johansens vei – Klaus Egges vei – Vassbonnveien
 • Kolbotnveien
 • Søndre Skrenten
 • Fjellveien

Disse områdene spyles seks ganger i året:

 • Harald Hårfagres vei - Olav Trygvassons vei
 • Skiveien
 • Fartein Valens vei

Har du spørsmål om  uregelmessigheter, kontakt Vann og avløp på telefon 66 81 51 33 (kl. 07.30 – 15.00). Etter klokken 15.00 og helger ring vakttelefon 908 27 310.