Det er entreprenør Isachsen AS som på oppdrag fra Oppegård kommune skal gjennomføre sprengningsarbeidene. Arbeidene vil foregå i perioden 9. november 2018 – 9. mars 2019.

Minimal fare for skader eller farlige situasjoner

Mennesker og dyr er svært følsomme ovenfor vibrasjoner, og vi kan ofte merke vibrasjoner fra sprengning på lange avstander. Når vi sprenger i fjell, kan du kjenne at huset rister litt. Men mesteparten av sprengstoffets energi går med til å knuse og bryte løs fjellmassen. Resten av energien kan føre til vibrasjoner. Vi kan sammenligne vibrasjonene med bølger i vann.

Skader på bygninger oppstår normalt ikke før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker opplever som ubehagelig. For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store vibrasjoner den enkelte bygningen tåler. Vi bruker vibrasjonsmålere for å kontrollere hus eller installasjoner som ligger ugunstig til.

Hva bør du passe på?

Når det pågår sprengningsarbeid i ditt nærområde, bør du passe på at løse gjenstander ikke står «på vippen» i skap eller på hyller. Selv små vibrasjoner kan flytte dem det lille som skal til for at de faller ned. Hvis du har hund, bør du være oppmerksom på at noen hunder kan reagere på vibrasjoner. Små barn kan også bli skremt hvis de våkner av vibrasjoner.

Slik varsler vi

Vi varsler med sirene (korte støt før salven og et langt støt etterpå). Hvis vi mener det er nødvendig, varsler vi de nærmeste naboene om tidspunkt før vi sprenger.

Vis denne informasjonen til andre som bor eller arbeider i huset.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe i forbindelse med sprengningsarbeidene, ta gjerne kontakt med entreprenøren:

  • Espen Karlsen (driftsleder), telefon: 979 94 051
  • Jørn Åkenes (anleggsleder), telefon: 979 94 042