Sprengningsarbeidene foregår inne på tomten, og i denne fasen i avstand 4-500 meter til nærmeste turveier langs Fløisbonnveien og Snipeåsen, og 7-800 meter til nærmeste bebyggelse. Arbeidstiden er mandag til torsdag kl. 07.00–19.00. Sprenging varsles med sirene (korte støt før salven og ett langt støt etterpå).

Du kan finner mer informasjon om utbyggingen av beredskapssenteret på kommunens Byggeprosjekter/Andre byggeprosjekter.

Bli varslet per SMS?

Her er en lenke til prosjektbloggen, hvor du kan finne informasjon om tidspunkt for oppstart sprengning, og SMS varsling:

Beredskapssenterbloggen