Han begynte i NSB i 1935 som telegrafist, togekspeditør og senere stasjonsmester. Han har gjort tjeneste ved 67 forskjellige jernbanestasjoner. Han har også tjenestegjort på Kolbotn og Oppegård stasjoner som telegrafist og togekspeditør under 2. verdenskrig.


På 1970-tallet talte Mellqvist for at gods burde overføres fra vei til skip og jernbane og for at NSB skulle beholde stykkgodstransporten. Mellqvist engasjerte seg derfor sterkt i debatten om NSBs forhold til Linjegods, og ble mange ansattes uoffisielle talsmann ovenfor NSB-ledelsen, massemedia og politikere.

 

Han har i hele sitt liv vært glad i jakt, fiske og friluftsliv, og mye av fritiden har han tilbrakt på hytta på Vendalen i Gudbrandsdalen.

 

Karl-Erik og Kari Mellqvist flyttet til Greverud i 1946 første gang og kom senere tilbake til Greverud, som pensjonist i 1979. Etter 71 års ekteskap har de har to sønner, fem barnebarn og tre oldebarn.

 

Vi gratulerer så mye med den store dagen!