Svartskog
Har du hus eller hytte på Svartskog, har du sannsynligvis vann- og avløpsløsning tilpasset spredt bebyggelse. Kommunen stiller krav til godkjenning av slike løsninger på bakgrunn av samme lover og forskrifter som gjelder for offentlige vann- og avløpssystemer. Praktisk drift og vedlikehold kan følge ulike regimer.

Grunneier/velforening kan sørge for at anleggene driftes i henhold til gjeldende regelverk. Alternativt kan kommunen tilby assistanse, som finansieres ved hjelp av vann- og avløpsgebyrer.

Aktuell informasjon
Grunnvann i Norge
Avlop.no